Logo-youngadults-site

Privacy policy

Datum: 1 augustus 2019

Young Adults (‘ Young Adults ‘, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), [adres volgt], is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van young-adults.nl.

Young Adults spant zich in om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites, toepassingen, diensten en tools (gezamenlijk aangeduid als “ diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe je er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen materiële wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.

Verzamelen van gegevens

We verzamelen persoonsgegevens van jou en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: onze diensten gebruikt, je inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, jouw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, of wanneer je op andere wijze met ons communiceert.

Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die je identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met ons Cookiebeleid. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals informatie over jouw verkoopaanbod of contactgegevens die nodig zijn om een verkoop/aankoop te plaatsen.

We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt wanneer je onze diensten gebruikt of je inschrijft voor een account bij ons:

 • Identificerende gegevens zoals jouw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, wanneer je je inschrijft voor een account bij ons.
 • Andere gegevens die je genereert, of die horen bij jouw account en jouw gebruik van de website, applicaties, diensten en tools (zoals gebruik van functionaliteit om het verkoopaanbod te plaatsen, zoekopdrachten, bekeken en bewaarde verkopen/aankopen of jouw gebruik van de contactmogelijkheden bij een verkoop of aankoop).
 • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie.
 • Je kunt ons ook andere informatie verstrekken door middel van een webformulier, door jouw account bij te werken of er gegevens aan toe te voegen, door chats, in het kader van de oplossing van geschillen of wanneer je op een andere wijze met ons communiceert over onze diensten.
 • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om je te identificeren of jouw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze diensten gebruikt of je inschrijft voor een account bij ons:

 • We verzamelen informatie over jouw interactie met onze diensten, jouw voorkeuren en jouw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die we ontvangen van apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je toegang krijgt tot onze diensten. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: apparaat-ID of unieke identificator, apparaattype, ID voor advertenties en unieke device token.
 • Locatiegegevens, inclusief locatiegegevens van jouw mobiele apparaat. Vergeet niet dat je met de meeste mobiele apparaten het gebruik van locatie diensten door een toepassing op jouw mobiele apparaat kunt beheren of uitschakelen in het instellingenmenu van het apparaat.
 • Computer- en verbindingsgegevens zoals statistieken over jouw paginaweergaven, verkeer van en naar de sites, verwijzings-URL’s, advertentiegegevens, jouw IP-adres, jouw browsegeschiedenis en jouw webloggegevens.

Persoonsgegevens die we verzamelen met cookies en soortgelijke technologieën

 • We gebruiken cookies, web beacons, unieke ID’s en vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina’s die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je uitvoert wanneer je onze diensten gebruikt binnen onze websites of e-mailcontent.
 • Zie Cookies voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en hoe je ze beheert.

Persoonsgegevens die uit andere bronnen worden verzameld

 • De persoonsgegevens die we rechtstreeks verzamelen vullen we aan met gegevens die we verzamelen van derden en deze voegen we toe aan jouw accountgegevens. We verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere gegevens die openbaar beschikbaar zijn in het van toepassing zijnde rechtsgebied, aanvullende contactgegevens, gegevens van kredietcontroles en gegevens van kredietbureaus, voor zover toegestaan door van toepasselijke nationale wetgeving.
 • Transactiegeschillen Database. Naar aanleiding van meldingen, al dan niet via het Meldpunt Internetoplichting van de Politie, kunnen wij informatie (waaronder persoonsgegevens) verwerken over bepaalde geschillen tussen gebruikers en verkopers. De gegevens die Young Adults in dit kader verwerkt worden niet op grond van eigen onderzoek door Young Adults vastgelegd, maar zijn afkomstig van gebruikers van Young Adults die door middel van een melding informatie aan ons of aan het Meldpunt Internetoplichting verstrekken en/of betreffen reeds aanwezige informatie op de onze website.
 • Sociale media. We stellen je in staat om gegevens te delen met sociale-mediasites of om sociale-mediasites te gebruiken om jouw account te maken of om jouw account te verbinden met de desbetreffende sociale-mediasite. Deze sites kunnen ons ook bepaalde gegevens verstrekken.
 • Persoonsgegevens over iemand anders mag je ons uitsluitend verstrekken met toestemming van die persoon. je moet deze persoon informeren over hoe we zijn of haar persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en bewaren in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Gebruik van gegevens

We gebruiken de persoonsgegevens die we van je verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we jouw persoonsgegevens gebruiken.

We gebruiken jouw persoonsgegevens om een overeenkomst met je na te komen en je onze diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om jouw vitale belangen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om je toegang te verstrekken tot onze diensten (met name zodat je producten of andere content kunt plaatsen en beheren), in het kader van accountbeheer, het exploiteren, meten en verbeteren van onze diensten, het veilig en operationeel houden van onze diensten en het aanpassen van sitecontent met objecten en diensten die je mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die je uitvoert.
 • Om je toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
 • Om contact met je op te nemen over jouw account, om problemen met jouw account op te lossen of anderszins om klantenservice te bieden.
  • Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met je opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten en post.
 • Om je andere diensten te bieden waarom je hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen, waaronder tevens het betalen via het Online Betaalplatform.
 • Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.

We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat jouw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen. We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen jouw rechten. Deze omvatten:

 • Onze diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina’s bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en je een betere ervaring kunnen bieden.
 • Onze advertenties aanpassen, meten en verbeteren aan de hand van jouw voorkeuren voor aangepaste advertenties.
 • Contact met je opnemen via e-mail, telefoon of post om je coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden, jouw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en je te informeren over onze  diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.
 • Contact met je opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met jouw vermogen onze  diensten te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid.
 • Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van jouw communicatievoorkeuren.
 • De prestaties meten van onze marketingcampagnes via e-mail (bijvoorbeeld door open- en klikfrequenties te analyseren).
 • De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren.

We mogen jouw persoonsgegevens met jouw toestemming gebruiken voor het volgende:

 • Marketing aan je aanbieden via e-mail.
 • Marketing van derden aan je aanbieden.
 • Jouw exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde  diensten aan te bieden.

Je hebt het recht jouw toestemming te allen tijde in te trekken. We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over je die je aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met je hebben, we jouw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

Inzien, beheren en corrigeren

We respecteren jouw recht op inzage van jouw persoonsgegevens en jouw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn.

 • Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over je hebben
 • We verschaffen je op verzoek een kopie van jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
 • Als jouw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, heb je het recht ons te vragen deze bij te werken
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Je kunt ons ook vragen jouw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor jouw toegang tot sommige van onze  diensten
 • Inzage, correctie en verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • Je kunt de meeste van jouw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij jouw account. Werk jouw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen.
 • Wij respecteren elk wettelijk recht dat je mogelijk hebt om jouw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als je om inzage wilt verzoeken kun je contact met ons opnemen. Als je een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren jouw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen.
 • Als je verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al jouw persoonsgegevens of als je jouw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat je alle diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring wordt toegestaan. Op jouw verzoek sluiten we jouw account en stoppen we met het weergeven van jouw persoonsgegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van jouw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.

Delen van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Gegevens van gebruikers blijven strikt geheim en worden onder geen enkel beding aan derden, andere ondernemingen of partijen vrijgegeven. Gegevens van kopers worden enkel en alleen gedeeld aan de verkopers wanneer een verkoop door de koper tot stand is gekomen: adresgegevens worden aan de verkoper gestuurd, zodat koper het product (boek) in ontvangst kan nemen op het door hem/haar opgegeven adres. Gegevens van kopers worden niet aan derden, andere ondernemingen of partijen vrijgegeven.

Bewaren van gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de  diensten te bieden waarom je hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.

De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de diensten die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. Indien we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht zijn jouw persoonsgegevens langer te bewaren, dan doen wij dat. Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.

Als we jouw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze.

Beveiliging

We beveiligen jouw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als je denkt dat er misbruik is gemaakt van jouw account, neem dan contact op.

Contact met ons opnemen

Als je een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, het cookiebeleid of onze omgang met gegevens, kun je met ons contact opnemen.

Volg ons

Come On In

everything's where you left it.

Nog geen account? Registreer je hier!

Join us

Get your account today

Bestel vandaag jouw eerste journalbox!

Young adults is stelt onwijstoffe boekenboxen samen en is nu ook begonnen met de eerste journalbox. Deze box kun je bestellen in onze shop. Je kunt de reading journal ook los verkopen.